Vụ Cty Logitem No1 buộc NLĐ ký quỹ hàng tỉ đồng: Đã có dấu hiệu sai phạm

Đây là khẳng định của ông Huỳnh Tấn Dũng – Chánh Thanh tra Sở LĐTBXH TPHCM – sau khi nghiên cứu những hồ sơ, tài liệu do phóng viên Báo Lao Động cung cấp về việc chi nhánh tại TPHCM của Cty TNHH vận tải hỗn hợp Việt Nhật số 1 (Cty Logitem No1) yêu cầu người lao động phải ký quỹ.

Theo ông Dũng, trước đây các quy định của pháp luật không quy định việc ký quỹ, nên một số doanh nghiệp đã yêu cầu người lao động phải thế chân một khoản tiền trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động. Nhưng từ 1.5.2013, Bộ luật Lao động đã có quy định nghiêm cấm người sử dụng lao động yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động, vì vậy mọi hình thức thế chân, ký quỹ, đặt cọc trong quan hệ lao động đều là vi phạm pháp luật.

Ông Dũng cũng cho biết, sẽ phân công thanh tra lao động tiến hành thanh tra Cty này.

Như Báo Lao Động số ra ngày 17.8 đã phản ánh, hiện hơn 350 lái xe của Cty Logitem No1 buộc phải ký quỹ ít nhất mỗi người 15 triệu đồng nếu muốn được tái ký hợp đồng lao động hay tuyển dụng vào làm việc, thậm chí nhiều người buộc phải ký quỹ từ nhiều năm qua. Công đoàn chi nhánh TPHCM của Cty đã đề nghị Ban giám đốc Cty trả lại tiền ký quỹ cho người lao động đúng quy định của pháp luật, nhưng bị… lờ đi.

Ngoài ra, theo tiết lộ của chính những cán bộ trong Cty này, thì hàng trăm lái xe ở các tỉnh, thành khác cũng buộc phải ký quỹ như trên.

Từ khoá: người lao động pháp luật lao động người sử dụng lao động bộ luật lao động hợp đồng tphcm quy định

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm

Tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI,

> Khai mạc Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

> Khắc phục bệnh quan liêu trong hoạt động công đoàn

TP – Sáng 28/7, Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2013-2018) với chủ đề “Đoàn kết – Trí tuệ – Dân chủ – Đổi mới” đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các đoàn khách quốc tế… và 944 đại biểu chính thức đại diện cho gần 8 triệu công nhân viên chức lao động trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Tiền Phong trích đăng bài phát biểu này (Toàn văn bài phát biểu xin xem trên Tienphong.vn).

Tôi đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 – 2018 do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X trình Đại hội, đặc biệt là về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp lớn. Chỉ xin nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.

Một là, Đại hội đại biểu lần thứ XI của Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết Trung ương 7 khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đây là dịp để Đại hội bàn và tìm giải pháp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Vì vậy, các đồng chí cần nắm vững và quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ mới; các nghị quyết của Trung ương Đảng; nắm bắt tình hình và các nguyện vọng chính đáng của công nhân để tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những chính sách, biện pháp cụ thể đưa các quan điểm, tư tưởng, chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Hai la, Công đoàn cần chăm lo làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay, đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có rất nhiều yêu cầu mới, vấn đề mới đặt ra, đòi hỏi đội ngũ công nhân, lao động phải nâng mình lên một tầm cao mới – tầm cao không chỉ về lao động có trí tuệ và sáng tạo, mà cả về sự nhận thức vai trò, vị trí chính trị to lớn của giai cấp công nhân – giai cấp làm chủ vận mệnh của đất nước, lại đang có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng theo hướng ngày càng trí thức hoá. Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, giai cấp công nhân nước ta tuy còn nhỏ bé, nhưng với những phẩm chất chính trị và truyền thống cách mạng kiên cường, lại có đội tiên phong là Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân vẫn là và sẽ tiếp tục là giai cấp lãnh đạo cách mạng. Lịch sử hơn ba phần tư thế kỷ qua chứng minh rằng giai cấp công nhân Việt Nam luôn luôn đứng ở trung tâm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, kế thừa và làm rạng rỡ thêm truyền thống của dân tộc.

Tất cả mọi công nhân, lao động dù làm việc ở loại hình doanh nghiệp nào cũng đều với tư thế và tư cách là chủ nhân của đất nước, của xã hội, tuân theo pháp luật và có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân, được pháp luật bảo vệ.

Tổng Bí thư

Nguyễn Phú Trọng

Để xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, trước hết cần quan tâm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và trình độ các mặt của giai cấp công nhân, đào tạo cán bộ xuất thân từ công nhân, chăm lo lợi ích thiết thân của đội ngũ công nhân, lao động, nhất là về giải quyết việc làm, nhà ở, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách xã hội khác. Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền quan tâm đào tạo, đào tạo lại để công nhân, lao động có thể tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật và tri thức mới. Tạo ra một phong trào học tập sôi nổi, thiết thực và hiệu quả trong công nhân, lao động, nhất là thế hệ trẻ; học tập gắn liền với lao động sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ mới, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Các cấp công đoàn cần chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, giúp công nhân, viên chức, lao động nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng, về tổ chức Công đoàn, phát huy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lao động cần cù, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, làm nòng cốt trong việc xây dựng khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức và khối đại đoàn kết dân tộc. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Công đoàn càng phải làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, lao động. Chủ động tham gia thương lượng với người sử dụng lao động và tổ chức tốt việc ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động, tham gia xây dựng phương án sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh, đổi mới tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp, trước hết là doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tham gia rà soát, xây dựng định mức lao động, nhất là ở những đơn vị cổ phần hoá, sắp xếp lại hoặc giải thể. Chú trọng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tạo điều kiện để công nhân, lao động thực hiện được quyền làm chủ của mình.

Ba là,Công đoàn cần chủ động phối hợp với chính quyền phát động sâu rộng và tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong công nhân, lao động. Động viên đông đảo công nhân, lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế – xã hội. Phải liên tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm ngành, địa phương và cơ sở, hướng phong trào thi đua vào mục tiêu “năng suất – chất lượng – hiệu quả”, “việc làm – đời sống – dân chủ và công bằng xã hội”, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, cải thiện đời sống công nhân, lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.

Sự tham gia của Công đoàn, của công nhân và lao động vào phát triển kinh tế – xã hội, quản lý nhà nước, quản lý xã hội là yêu cầu khách quan của sự phát triển xã hội, là một trong những nội dung nói lên bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta. Công đoàn cần chủ động tham gia và bảo vệ, tạo mọi điều kiện để công nhân, lao động có quyền chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh và được hưởng lợi xứng đáng với những đóng góp của mình khi tham gia các công việc của doanh nghiệp.

Ngày nay, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế, nhiều loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh, trong đó có cả kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Tất cả mọi công nhân, lao động dù làm việc ở loại hình doanh nghiệp nào cũng đều với tư thế và tư cách là chủ nhân của đất nước, của xã hội, tuân theo pháp luật và có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân, được pháp luật bảo vệ. Tôi đề nghị các tổ chức Công đoàn cần nhận thức sâu sắc vấn đề này để tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ công nhân,

lao động.

Bốn la, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn cần đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ và cải tiến phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu mới. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn, làm cho Công đoàn không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn của công nhân, lao động, đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ và lợi ích của công nhân, lao động. Cần phải đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng và tăng cường các hoạt động xã hội để tập hợp, động viên được đông đảo công nhân, lao động trong tất cả các thành phần kinh tế. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở, theo phương châm “vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước”. Khắc phục tình trạng xơ cứng, hành chính hoá trong hoạt động công đoàn. Đẩy mạnh việc thành lập tổ chức Công đoàn ở khu vực kinh tế tư nhân, liên doanh và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động, đồng thời là chỗ dựa tin cậy để phát huy vai trò làm chủ của công nhân,

lao động.

Trong giai đoạn hiện nay, công nhân, lao động nước ta có trình độ nhận thức chính trị, trình độ văn hoá, khoa học, kỹ thuật, trình độ hiểu biết về mọi mặt ngày càng cao; tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng cũng ngày càng đa dạng. Cho nên công tác vận động, thuyết phục, hình thức công tác của tổ chức Công đoàn cũng phải được thường xuyên đổi mới, phong phú hơn, sinh động, hấp dẫn hơn, phù hợp và thiết thực với từng đối tượng, tránh máy móc, đơn giản, tẻ nhạt; khắc phục tình trạng quan liêu, xa cơ sở, xa đoàn viên, người lao động. Cán bộ Công đoàn là những cán bộ chính trị, hoạt động xã hội, làm công tác vận động quần chúng, từ phong trào quần chúng mà ra, được bồi dưỡng và trưởng thành từ thực tế lao động, sản xuất, kinh doanh. Trước yêu cầu mới, cần đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, giúp họ chẳng những có lập trường chính trị vững vàng, có nhiệt tình công tác mà còn phải có hiểu biết về văn hoá, khoa học và năng lực chuyên môn, có tác phong quần chúng, có kiến thức và phương pháp vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Năm là, Công đoàn cần làm tốt công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan, tổ chức của mình theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng nói chung cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bởi vì phong trào công nhân và tổ chức, hoạt động của Công đoàn luôn luôn gắn bó chặt chẽ, hữu cơ với việc xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, cần chú trọng phối hợp với các cơ quan nghiên cứu của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân và hoạt động của công đoàn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, giúp cho Đảng và Nhà nước có đủ căn cứ khoa học trong việc đề ra đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp. Quan tâm hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giữ gìn sự trong sạch, bản chất cách mạng trong sáng của Đảng. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân, lao động; giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp đảng viên từ những đoàn viên ưu tú của công đoàn và bổ sung cho Đảng những cán bộ xuất sắc, trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, nhằm góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Các cấp ủy và tổ chức Đảng cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, thường xuyên chăm lo lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động của Công đoàn. Các cấp ủy phải định kỳ nghe tình hình công tác của các tổ chức công đoàn và nguyện vọng của công nhân, lao động, để kịp thời có ý kiến chỉ đạo; đồng thời lãnh đạo chính quyền, các ngành chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khác phối hợp chặt chẽ với công đoàn trong các mặt công tác và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn hoạt động có hiệu quả.

PV

Từ khoá: thị trường kinh tế lợi ích vai trò chiến lược phát triển đồng bảo hiểm phát huy chính trị lao động người sử dụng lao động chủ tịch nước kinh doanh nguyễn tấn dũng nhà nước gia pháp luật hình thức phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế chất lượng người lao động nguyễn phú trọng khắc phục bão khoa học đồng xa việc làm nhận thức quản lý nhà nước bảo hiểm xã hội xây dựng công nhân doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp chính sách nền kinh tế quan tâm lợi ích hợp pháp cách mạng quan trọng việt nam đào tạo hiệu quả

Áp dụng chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngắn hạn là phù hợp

(HNMO) – Sáng 19/6, thảo luận tại hội trường về dự án Luật việc làm, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về việc cấp chứng chỉ ngành nghề và chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Đánh giá chung về dự án luật, các đại biểu cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành luật nhằm bảo đảm sự thống nhất trong các quy định pháp luật, thể chế hóa quan điểm của Đảng là “tạo môi trường và điều kiện để mọi người lao động có việc làm và thu nhập tốt hơn”. Mặt khác, Luật việc làm sẽ góp phần phát triển đồng bộ các yếu tố của thị trường lao động, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020.

Về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, các đại biểu nhất trí, dự luật áp dụng với đối tượng là công dân Việt Nam trong nước từ đủ 15 tuổi trở lên, đang có việc làm hoặc chưa có việc làm nhưng có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc; người lao động, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sử dụng lao động.

Về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, các đại biểu tán thành việc đưa nội dung này vào Luật việc làm, thay vì luật dạy nghề như hiện nay, vì đây là hoạt động hỗ trợ cho người lao động thuộc phạm vi thị trường lao động; khác với việc đánh giá, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng nghề cho người học nghề trong các cơ sở đào tạo. |

“Lâu nay, chúng ta mới chú trọng tới công tác tạo việc làm, chưa chú trọng tới chất lượng. Việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia là cần thiết nhằm cải thiện chất lượng lao động”, đại biểu Nguyễn Hữu Đức – Đồng Tháp nhận xét.

Nhiều ý kiến nhất trí, quy định này chỉ áp dụng đối với ngành nghề kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ và được thực hiện theo yêu cầu của người lao động nhằm xác định năng lực làm việc của bản thân để tham gia dự tuyển vào những vị trí công việc mà người sử dụng lao động yêu cầu phải có chứng chỉ nghề và một số ngành nghề, vị trí công việc có ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe. Tuy nhiên, dự thảo Luật cần quy định cụ thể về quy trình, thủ tục đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề.

“Dự luật cần loại trừ các đối tượng đã qua đào tạo tại các cơ sở đào tạo nghề thì không cần có chứng chỉ hành nghề vì các đối tượng này là các đối tượng điều chỉnh của các luật khác và đã được xác định tay nghề, chuyên môn bởi những đơn vị đủ điều kiện cơ sở vật chất và năng lực. Nếu họ lại phải qua đánh giá thì vô hình chung, sẽ hình thành giấy phép con, không cần thiết và làm phát sinh bộ máy”, đại biểu Chu Sơn Hà – Hà Nội nói.

Đại biểu Vũ Xuân Trường – Nam Định cũng đề nghị phải cụ thể hóa hơn quy định về cấp chứng chỉ ngành nghề. Theo đại biểu Trường, các đối tượng đã qua đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học nay lại phải qua kỳ sát hạch để cấp chứng chỉ nghề là không phù hợp, không góp phần làm giảm bớt các thủ tục hành chính. Vì vậy, quy định này chỉ nên áp dụng với các đối tượng chưa qua đào tạo.

Tán thành quan điểm này, đại biểu Phạm Thị Trung – Kon Tum đề xuất thêm: “Để đảm bảo tạo điều kiện cho người lao động về việc làm, dự luật cần quy định rõ đối tượng và điều kiện tham gia đánh giá, làm rõ trách nhiệm và quyền lợi của các cá nhân, tổ chức sử dụng lao động đã tham gia đánh giá nghề quốc gia trong việc tạo điều kiện cho người lao động tham gia đào tạo nghề có việc làm”.

Đáng chú ý, về bảo hiểm thất nghiệp, các đại biểu tán thành với quy định đây là chính sách bảo hiểm ngắn hạn, được quy định trong Luật bảo hiểm xã hội, thực hiện từ ngày 01/01/2009 nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, đồng thời hỗ trợ người lao động học nghề, tìm việc làm mới phù hợp, sớm đưa họ trở lại làm việc.

Với khoảng 67% lực lượng lao động không có quan hệ lao động, các đại biểu Nguyễn Thúy Hoàng – Thái Bình, Trần Thị Hiền – Hà Nam, Lê Thị Nguyệt – Vĩnh Phúc, Mã Điền Cư – Quảng Ngãi, Đặng Thuần Phong – Bến Tre… cũng nhất trí, cần có những biện pháp để thu hút số lao động thuộc nhóm này tham gia loại hình bảo hiểm thất nghiệp nhằm tăng tính bền vững cho việc làm của họ trong điều kiện thị trường lao động đang phát triển.

Tuy nhiên, việc mở rộng và quản lý các đối tượng này tham gia bảo hiểm thất nghiệp là khá phức tạp và quỹ bảo hiểm thất nghiệp dễ bị lạm dụng do những khó khăn trong việc xác định tình trạng thất nghiệp, công tác thu – chi, khả năng quản lý đối tượng… Do đó, một số đại biểu đề xuất, dự luật chỉ nên dừng lại ở nhóm lao động có hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. Đối với nhóm lao động còn lại do chưa có kinh nghiệm, dự thảo Luật nên quy định nguyên tắc, giao cho Chính phủ trong từng giai đoạn quy định điều kiện để tổ chức thực hiện phù hợp với khả năng quản lý và trình độ phát triển kinh tế xã hội.

Từ khoá: thủ tục hành chính luật việc làm đào tạo kỹ năng bão bảo hiểm thất nghiệp loại hình bảo hiểm lao động nâng cao chất lượng chính sách bảo hiểm gia nền kinh tế việc làm tham gia bảo hiểm chiến lược phát triển quỹ bảo hiểm dự luật luật bảo hiểm xã hội chấm dứt hợp đồng chất lượng chứng chỉ bảo hiểm xã hội người sử dụng lao động người lao động quy định phát triển bảo hiểm thị trường luật bảo hiểm

Chậm đóng BHXH, phạt tăng gấp 3 lần

> Không để người về hưu bị nợ lương

> Doanh nhân sa chân tín dụng đen

TP – Ngày 4/6, tại hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức; bà Trần Thị Thúy Nga (Vụ trưởng BHXH) cho biết sẽ đề xuất tăng mức lãi suất doanh nghiệp chậm đóng BHXH lên gấp 3 lần hiện hành.

Theo đó, mức lãi suất doanh nghiệp chậm đóng BHXH sẽ được đề xuất tăng gấp 3 lần lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ BHXH hoặc 2 lần lãi suất liên ngân hàng. Hiện, vì lãi suất doanh nghiệp chậm đóng BHXH phải trả thấp nên nhiều doanh nghiệp cố tình chậm, nợ để lấy vốn kinh doanh. Điều này khiến NLĐ không được hưởng các chế độ đầy đủ. Việc tăng mức lãi suất chậm đóng sẽ khiến các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc quy định về thời hạn đóng BHXH.

Dự thảo cũng sẽ bổ sung đối tượng tham gia BHXH, không khống chế tuổi trần tham gia tự nguyện; bổ sung quyền của NLĐ được hưởng BHYT trong thời gian hưởng trợ cấp thai sản; sửa đổi quy định mức hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; quy định lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu tương đồng vơi chế độ BHXH

bắt buộc…

Luật BHXH khi triển khai cũng xuất hiện nhiều hạn chế cần được khắc phục như: Chưa quản lý được đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; tình trạng nợ đóng, chậm đóng BHXH còn khá phổ biến; một số quy định trong chế độ BHXH bộc lộ nhiều bất cập; quy định về thủ tục, hồ sơ tham gia, thụ hưởng BHXH chưa dễ dàng, thuận tiện.

Các chuyên gia cho rằng, sau 6 năm thực hiện Luật BHXH, nhận thức của NLĐ, người sử dụng lao động và xã hội đã có những chuyển biến tích cực. Mọi lao động đều có thể tham gia BHXH theo hình thức bắt buộc và tự nguyện. Các chế độ BHXH được thiết kế phù hợp, bảo đảm tốt hơn nguyên tắc đóng – hưởng; việc chi trả các chế độ BHXH được bảo đảm đầy đủ.

PHONG CẦM

Từ khoá: quy định doanh nghiệp bắt buộc người sử dụng lao động bhxh gia

Tác động của việc tăng lương tối thiểu

(DĐDN) – Theo khảo sát của VCCI, các chính sách pháp luật lao động mới, trong đó có việc tăng lương tối thiểu đang có những tác động và ảnh hưởng tới vấn đề việc làm và quản trị DN.

tacdongcuaviec13b1-34ec5.gif

Chính sách tăng lương tối thiểu năm 2013 có phần nặng về các tác động mang tính tiêu cực, gây xáo trộn hoạt động của DN

Một kết quả nghiên cứu mới nhất của VCCI cho thấy, mức lương trung bình của DN hiện nay cao hơn mức lương tối thiểu vùng, cao hơn nhiều so với dự án tăng lương tối thiểu 2013 (2,7 triệu đồng). Thực tế, mức lương tối thiểu hiện hành chỉ có tác dụng làm căn cứ để tính toán đóng bảo hiểm.

Ngày 8/5/2013, VCCI tổ chức Hội nghị người sử dụng lao động với chủ đề: “Tác động của chính sách pháp luật lao động mới tới vấn đề quản trị DN 2013”.

Cũng theo khảo sát này, về chế độ thưởng ngoài lương, hiện 95,7% DN có thưởng, hình thức áp dụng hiện nay: 57,4% DN áp dụng hình thức thưởng, 47,8% có lương tháng 13. Còn lại, 10,9 DN có tháng lương thứ 14. Hiện nay, có tới 60% DN tăng quỹ lương, trong đó DN tư nhân tăng nhiều nhất, DN FDI tăng ít nhất, xét về quy mô, DN cỡ nhỏ tăng nhiều hơn cả, DN cỡ vừa tăng ít nhất.

Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2012 các DN đang gặp rất nhiều khó khăn, khảo sát cho thấy 54% ở mức bình thường, 24% gặp khó khăn, 22% đang làm ăn tốt. Xét về quy mô các Cty cỡ nhỏ gặp khó khăn nhất, xét về sở hữu, DN nhà nước ít gặp khó khăn nhất.

Điều đáng nói là mức tăng lương tối thiểu hiện nay đang nghiêng sang phần không thỏa đáng (46% và 52%). Chính sách tăng lương tối thiểu năm 2013 có phần nặng về các tác động mang tính tiêu cực, gây xáo trộn hoạt động của DN, tăng chi phí sản xuất, làm thay đổi cách đóng bảo hiểm, tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất, quản lý DN, nhân sự, việc làm…

VCCI cho rằng, trong bối cảnh kinh tế, DN đang gặp nhiều khó khăn hiện nay, các cơ quan chức năng cần có lộ trình khi tăng lương tối thiểu, tăng dần theo kế hoạch, không tăng đột biến quá cao. Về chế tài, cần xây dựng chế độ giám sát viên nhằm đảm bảo quy định tăng lương tối thiểu được thực thi nghiêm ngặt và công bằng. Nên chăng, cần có nhóm nghiên cứu lương tối thiểu để đảm bảo mức tăng và thời điểm tăng hợp lý. Cần có chính sách an sinh cho người lao động, hỗ trợ cho DN một cách nhất quán.

Với vai trò là cơ quan đại diện cho người sử dụng lao động VN, trong thời gian qua VCCI đã và đang tham gia tích cực vào các tổ biên tập và ban soạn thảo để xây dựng một số văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn sửa đổi. Để tạo cơ hội cho các đại diện người sử dụng lao động trên toàn quốc có tiếng nói chung trong việc đưa ra các ý kiến và kiến nghị tới các cơ quan hoạch định chính sách về những tác động của chính sách tiền lương, bảo hiểm, tài chính công đoàn… tới vấn đề quản trị DN trong năm 2013, ngày 8/5/2013, VCCI tổ chức Hội nghị người sử dụng lao động với chủ đề: “Tác động của chính sách pháp luật lao động mới tới vấn đề quản trị DN 2013” tại Hà Nội. Chắc chắn đây sẽ là cơ hội lớn để các DN nói những tiếng nói của mình, góp phần vào hoàn thiện những văn bản pháp luật về lao động, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên.

Q.Anh

facebooktwittergoogleChia sẻ tin lên LinkHay.com

Từ khoá: văn bản pháp luật đồng bảo hiểm bão pháp luật người lao động bảo hiểm vcci lao động khó khăn chính sách bộ luật lao động người sử dụng lao động

Từ 1-5, lao động nữ được nghỉ thai sản sáu tháng

Trong tháng 5-2013, nhiều văn bản pháp quy sẽ có hiệu lực. Báo Pháp Luật TP.HCM xin giới thiệu một số quy định được đông đảo bạn đọc quan tâm.

Tăng thời gian nghỉ thai sản cho lao động nữ

Theo Bộ luật Lao động năm 2012, từ ngày 1-5, thời gian nghỉ trước và sau khi sinh con của lao động nữ được tăng lên sáu tháng thay vì bốn tháng như quy định hiện hành. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm một tháng. Lao động nữ cũng có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất bốn tháng nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và được người sử dụng lao động đồng ý. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

Bộ luật này còn quy định: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó, tăng 15% so với quy định cũ chỉ có 70%. Bộ luật cũng nêu rõ mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường; phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ và do Chính phủ công bố căn cứ trên nhu cầu sống tối thiểu của người lao động, điều kiện kinh tế, xã hội hoặc thông qua thương lượng tập thể ngành.

7-chot-ed702.jpg

Từ ngày 1-5, thời gian nghỉ trước và sau khi sinh con của lao động nữ được tăng lên sáu tháng. Ảnh: HTD

Bao bì thuốc lá phải in nội dung cảnh báo

Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, từ ngày 1-5, mọi hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá; quảng cáo, khuyến mãi thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức; hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng… đều bị nghiêm cấm.

Bao bì thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải được in nội dung cảnh báo sức khỏe, hình ảnh cảnh báo phải chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và sau của bao, tút, hộp thuốc lá… Các bao bì ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trước ngày 1-5 sẽ không được sử dụng kể từ ngày 1-11.

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài: 25 ngày

Từ ngày 15-5, việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài thì chỉ cần một bên nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp nếu đăng ký kết hôn tại Việt Nam, hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là cơ quan đại diện) nếu đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện. Theo quy định cũ, hai bên đương sự phải cùng có mặt để nộp hồ sơ.

Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam được rút xuống 25 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trường hợp cần xác minh của cơ quan công an thì thời hạn được kéo dài không quá 10 ngày làm việc (theo quy định cũ thời hạn này là 30 ngày và 20 ngày). Tương tự, thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện cũng được rút xuống còn không quá 20 ngày kể từ ngày cơ quan đại diện nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trường hợp cần cơ quan trong nước xác minh thì thời hạn kéo dài không quá 35 ngày (theo quy định cũ thời hạn này là 30 ngày và 45 ngày). Nếu kết quả phỏng vấn cho thấy hai bên kết hôn không hiểu biết về hoàn cảnh của nhau thì họ sẽ được hẹn phỏng vấn lại sau 30 ngày kể từ ngày đã phỏng vấn trước đó.

Nghị định 24 ngày 28-3 của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, thay thế Nghị định số 68/2002) đã quy định như thế.

Bỏ thanh tra xây dựng phường, xã

Cũng từ ngày 15-5, Thanh tra Xây dựng (TTXD) cấp huyện hiện trực thuộc UBND cấp huyện sẽ được tổ chức lại thành các đội do Sở Xây dựng quản lý, còn TTXD phường, xã, thị trấn sẽ không được duy trì. Riêng Thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội và TP.HCM được tổ chức các đội đặt tại địa bàn cấp huyện; chấm dứt việc thí điểm thành lập TTXD quận, huyện và TTXD xã, phường, thị trấn tại TP Hà Nội và TP.HCM.

Đây là quy định mới tại Nghị định 26 ngày 29-3 của Chính phủ.

Hoàn tiền thuế bảo vệ môi trường với bao bì nylon

Theo Thông tư số 30 ngày 18-3 của Bộ Tài chính, từ ngày 2-5, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu sẽ được hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp và tiền phạt chậm nộp. Đồng thời, họ không bị truy nộp thuế nếu đã kê khai nhưng chưa nộp và tiền phạt chậm nộp từ ngày 1-1-2011 đến hết ngày 14-11-2012 đối với túi nylon làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa. Quy định này nhằm làm giảm áp lực chi phí cho một số doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu thường sử dụng túi bao bì nylon để đóng gói tại thời điểm khó khăn của nền kinh tế hiện nay.

Kinh doanh thuốc phải nộp bản chính chứng chỉ hành nghề dược

Từ ngày 14-5, hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải bao gồm: đơn đề nghị cấp GCN; bản chính chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh (quy định trước đây chỉ yêu cầu bản sao có chứng thực). Ngoài ra còn phải có bản sao GCN đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc GCN đăng ký doanh nghiệp có chứng thực hoặc có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu xác nhận; tài liệu kỹ thuật tương ứng đối với trường hợp phải thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc.

Đây là một trong những nội dung đáng lưu ý của Thông tư số 10 ngày 29-3 của Bộ Y tế (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2007/TT-BYT về điều kiện kinh doanh thuốc).

Tàu thủy du lịch phải có đủ 200% phao cứu sinh

Thông tư 43 ngày 23-10-2012 của Bộ GTVT quy định: Từ ngày 1-5, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm phải trang bị phao áo cứu sinh đủ cho 200% số người trên tàu (100% số phao ở các buồng ngủ, 100% số phao còn lại ở phòng ăn, phòng bar, tại nơi làm việc). Ngoài ra tàu còn phải trang bị thêm số lượng phao cho trẻ em bằng 10% số lượng khách. Nhà hàng nổi, khách sạn nổi phải trang bị phao áo cứu sinh đủ cho 100% số người trên tàu và bố trí một cách phù hợp, số phao cho trẻ em bằng 30% số lượng khách.

Các tàu không được đóng mới thân tàu, nhà hàng nổi, khách sạn nổi bằng vật liệu gỗ hoặc hoán cải các tàu vỏ gỗ có công dụng khác thành tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi. Những vật liệu như thép, nhôm, chất dẻo cốt sợi thủy tinh, gỗ, xi măng lưới thép, bê tông cốt thép dùng để đóng các loại tàu này phải đáp ứng các yêu cầu về vật liệu nêu trong các quy phạm tương ứng mà tàu phải áp dụng.

ĐẶNG LIÊNgiới thiệu

Từ khoá: người lao động chính phủ gia đình kinh doanh doanh nghiệp lao động việt nam doanh nghiệp xuất khẩu nhà hàng bộ tài chính người sử dụng lao động du lịch bão thời hạn giải quyết thông tư phương tiện giao thông bộ luật lao động thời hạn xây dựng giấy chứng nhận người tiêu dùng nền kinh tế nghị định gia quy định

Công nhân và Công đoàn TP đoàn kết – bản lĩnh – trí tuệ – sáng tạo – đi đầu trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình

(VOH) – Ngày 6/4, ngày làm việc thứ hai của đại hội X công đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2013-2018 và cũng là ngày làm việc chính của đại hội lần này.

Tham dự đại hội có ông Phan Văn Khải – nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Thanh Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Mai Đức Chính – Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND TP cùng các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động và 550 đại biểu đại diện cho hơn 1 triệu công đoàn viên công đoàn TPHCM.

20130407075356daihoiCD070413-1.jpg
Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Huy Cận. Ảnh: NLĐ

Trong diễn văn khai mạc, ông Nguyễn Huy Cận – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết:“Nhìn lại chặng đường đã qua , chúng ta hết sức vui mừng và tự hào về một số hoạt động của lực lượng công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn thành phố như công tác chăm lo tết, chương trình gặp gỡ và đối thoại, chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp , chương trình cùng công nhân vượt khó, chương trình giờ thứ 9, chương trình bàn tay vàng, giải thưởng 28/7, tháng lao động giỏi. Trong đó đợt hoạt động cao điểm của công nhân viên chức lao động thành phố với tên gọi tháng công nhân đã được Ban Bí thư nhìn nhận và trở thành hoạt động chính thức của tổ chức công đoàn cả nước. Những việc làm hoạt động hết sức tích cực và cụ thể trên đã thực sự góp phần ổn định an sinh xã hội phát triển kinh tế đưa TPHCM từng bước phát triển trở thành thành phố văn minh nghĩa tình”.

Trong ngày làm việc thứ hai, đại hội đã tập trung đánh giá đúng thực chất phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thành phố trong 5 năm qua (2008-2013). Theo đó, khẳng định tính sáng tạo, đa dạng, đi đầu trong tất cả các hoạt động chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động .Đặc biệt là đề cao vai trò công đoàn cơ sở trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ tại doanh nghiệp.

Cụ thể các cấp công đoàn đã tổ chức 4.296 cuộc gặp gỡ đối thoại với hơn 300.000 công nhân viên chức lao động tham dự, vận động hỗ trợ hơn 65.000 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật, biểu dương gần 6.000 lượt người sử dụng lao động có nhiều nỗ lực trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động.

Có gần 7.000 công đoàn cơ sở tổ chức tháng lao động giỏi với hơn 173.000 công nhân lao động tham gia phong trào ôn lý thuyết luyện tay nghề thi thợ giỏi. Vận động hỗ trợ vé xe, chăm lo tết cho 431.000 công nhân lao động, cải thiện nhà ở cho 8.093 cán bộ, đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 62 tỷ đồng.

Đặc biệt, trước tình hình kinh tế khó khăn, công đoàn các cấp đã vận động 3.523 lượt người sử dụng lao động tăng tiền lương, phụ cấp, trợ cấp cho 574 .000 lượt công nhân lao động. Vận động các chủ nhà trọ đăng ký không tăng giá cho thuê phòng, lấy tiền điện, nước đúng giá, giúp cho 2,4 triệu lượt công nhân lao động vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Vận động các điểm giữ trẻ không tăng giá giữ trẻ cho 406.000 lượt con công nhân lao động. Những việc làm này đã góp phần chia sẻ khó khăn với người lao động.

Đánh giá cao cách làm sáng tạo của tổ chức công đoàn TPHCM, ông Mai Đức Chính – Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định tại đại hội: “Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn thành phố đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nổi bật là đã tập trung thực hiện chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, cũng như đẩy mạnh các hoạt động xã hội đã trở thành các hoạt động thiết thực và trở thành phong trào chung của cả nước được công nhân viên chức lao động và xã hội đánh giá cao. Công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên và công nhân lao động được đẩy mạnh với nhiều nội dung và hình thức đa dạng phong phú thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật chính trị cho công nhân viên chức lao động cũng như tham gia xây dựng đội ngũ án bộ công chức viên chức lao động từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp, hóa hiện đại hóa”.

Từ những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, mục tiêu của đại hội lần này là xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, chăm lo việc làm, đời sống của công nhân viên chức lao động, tập trung xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ. Mục tiêu này được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu cụ thể như: phấn đấu thành lập 100% công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có đủ điều kiện, phát triển 500.000 đoàn viên, bồi dưỡng và giới thiệu ít nhất 100.000 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng, 100% công nhân lao động được tiếp cận kiến thức của Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, 60% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, 100% doanh nghiệp có từ 500 công nhân trở lên có cán bộ công đoàn chuyên trách. Chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Thanh Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng: “Tổ chức công đoàn thành phố với hơn 1 triệu đoàn viên là lực lượng rất đông đảo đang có mặt trong tất cả doanh nghiệp của các thành phần kinh tế cần được vận động tập hợp, tổ chức để công nhân – người lao động phát huy vai trò chủ lực trong phát triển sản xuất kinh doanh gắn với thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phải đề cao tính năng động, sáng tạo, có cách làm hay mô hình tốt. Thực hiện 6 chương trình đột phá của thành phố cần chọn nội dung chương trình trọng tâm để tham gia để tạo dấu ấn của công đoàn thành phố, qua đó, góp phần thiết thực vượt khó khăn, phát triển kinh tế xã hội của thành phố”.

Trong chương trình làm việc của đại hội, các đại biểu cũng đã nghe trình bày tham luận của công đoàn các KCX – KCN thành phố, công đoàn cơ sở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố, quỹ trợ vốn CEP xung quanh công tác tập hợp phát triển đoàn viên, chăm lo lợi ích chính đáng của người lao động và trợ vốn cho người lao động vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tham gia bầu cử Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội XI công đoàn Việt Nam.

Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố trao tặng Đại hội X Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2013-2018 bức trướng với nội dung: giai cấp công nhân và công đoàn thành phố đoàn kết – bản lĩnh – trí tuệ – sáng tạo – đi đầu trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Từ khoá: kinh tế người lao động xây dựng tphcm lợi ích hợp pháp nhân viên phát triển công nhân chính trị việt nam việc làm lao động lợi ích người sử dụng lao động gia ổn định bộ luật lao động khó khăn doanh nghiệp

Lao động và việc làm sau Tết – Bài 4: Giúp người lao động vượt qua khó khăn

xuất khẩu người lao động bảo hiểm giải quyết công ty cổ phần thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội lao động suy thoái kinh tế pháp luật xử phạt quy định người sử dụng lao động thông tin việc làm quyền lợi vụ bảo hiểm tiền bảo hiểm đồng bảo hiểm bão bảo hiểm thất nghiệp

Trao đổi với Tin tức, ông Lê Văn Thanh (ảnh), Trưởng phòng Lao động và Chính sách việc làm (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội) cho biết, hiện nay, tại Hà Nội đang diễn ra thực tế “cầu” lao động thì “chững” lại, trong khi, “cung” lao động lại tăng vọt do thất nghiệp gia tăng, do lực lượng đến tuổi lao động, cộng với số lao động thất nghiệp, chưa kể đến nguồn lao động từ các địa phương dồn về thành phố lớn…

thatnghiep6.jpg

Người lao động nên thường xuyên cập nhật thông tin về tuyển dụng.

Ông Thanh cho biết: Theo thống kê mới nhất của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ – TB & XH) Hà Nội, số doanh nghiệp (DN) ngừng hoạt động, giải thể tại 14 quận, huyện Hà Nội và trong khu công nghiệp là 1.850 DN. Có 16 đơn vị nợ lương người lao động. Hiện chưa có báo cáo trên địa bàn DN có chủ bỏ trốn.

Bên cạnh việc nợ lương thì việc nợ đọng bảo hiểm xã hội cũng là câu chuyện hết sức nhức nhối hiện nay trên địa bàn.

´Vậy để đảm bảo quyền lợi của người lao động tại các DN giải thể và những DN nợ lương, ngành lao động đã có những giải pháp nào, thưa ông?

Hiện nay, tại các DN ngừng hoạt động, giải thể, quyền lợi người lao động vẫn được đảm bảo trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Ngành LĐ – TB&XH đang tích cực giải quyết các ý kiến thắc mắc khiếu nại của người lao động khi có yêu cầu.

Trước tình hình nhiều DN nợ lương, chúng tôi đã vận động DN thu xếp trả lương cho người lao động, không để nợ kéo dài. Tuy nhiên, rất ít DN có giải pháp khắc phục. Đó là Công ty cổ phần dệt 19/5 với số lao động 670 người đã phải vay ngân hàng để thanh toán lương. Còn công ty cổ phần đóng tàu Hà Nội cũng chỉ giải quyết được lương đến hết tháng 1/2013, công nhân không được thưởng Tết.

Việc suy thoái kinh tế kéo dài, DN thiếu vốn để phát triển sản xuất, nguồn hàng làm ra khó tiêu thụ, không tìm được hợp đồng mới… là những nguyên nhân khiến DN không trả được lương cho người lao động.

Chúng tôi đề nghị UBND thành phố Hà Nội có cơ chế kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ vay vốn đối với các DN đang gặp khó khăn để họ duy trì, phát triển sản xuất. Mặt khác, đề nghị giãn nợ các khoản thuế cho DN. Đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, đề nghị cho phép DN nộp báo cáo tổng hợp theo quy định nhưng gia hạn thời gian nộp tiền bảo hiểm để cho người lao động hưởng chế độ đúng quy định. Bên cạnh đó, vẫn tiếp tục xử lý các DN cố tình không ký hợp đồng lao động hoặc không thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm với người lao động.

´Thành phố đang có những biện pháp nào để tạo nhiều việc làm hơn cho người lao động, thưa ông?

Theo nhận định của chúng tôi, trong năm 2013, trước mắt là quý II, cung lao động vẫn dồi dào: lao động đến tuổi, vừa tốt nghiệp các trường, lao động các tỉnh khác vẫn đổ dồn về thành phố tìm cơ hội. Tuy nhiên, số DN duy trì được việc làm, tạo việc làm thì không cao. Theo thông tin chúng tôi có được, nhiều DN vẫn tuyển lao động nhưng không tuyển nhiều. Hà Nội là trung tâm hội tụ lao động có kỹ thuật. Thậm chí lao động phổ thông cũng đổ về tìm việc… tất cả đang tạo áp lực lên thị trường lao động thủ đô.

Một mặt, chúng tôi tăng cường đôn đốc các DN, tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, kết hợp đẩy mạnh hoạt động của Ban Quan hệ lao động của thành phố, trong đó có hoạt động của Hội đồng giới sử dụng lao động để giới này hợp tác với nhau để có vướng mắc gì sẽ đưa khuyến nghị với thành phố, với Chính phủ.

Mặt khác, sẽ đơn giản hóa để các thủ tục hành chính liên quan đến DN được thông thoáng, tạo điều kiện cho họ chấp hành tốt. Thanh tra, kiểm tra cũng sẽ tiếp tục thường xuyên để giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, thông qua đó, uốn nắn các DN. Chứ thực ra, việc xử phạt vi phạm hành chính cũng ít. Những trường hợp nào cố tình chây ì thì phải xử lý.

Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức các sàn giao dịch việc làm tại 2 trung tâm giới thiệu việc làm và hơn chục điểm giao dịch việc làm lưu động tại các quận, huyện, giúp người lao động tiếp cận với DN. Đây là một “kênh” giúp lao động thất nghiệp tìm thấy nhiều cơ hội để tái tạo việc làm. Trong tháng 3/2013 sẽ tổ chức một phiên giao dịch việc làm lưu động về huyện Phú Xuyên.

´Ông có lời khuyên nào đối với người lao động thất nghiệp trong thời điểm này?

Lao động thất nghiệp không nên chỉ chờ vào khoản trợ cấp thất nghiệp, vì mức này chỉ cao hơn mức nghèo một chút, không đáng kể. Đặc điểm hiện nay là thị trường cung nhiều, cầu cũng không phải không có. Người lao động nên thường xuyên theo dõi các trang web của ngành lao động thành phố, cập nhật trang web vieclamhanoi.net xem vị trí việc làm nào phù hợp thì tiếp cận với các đơn vị cần tuyển dụng.

Ngoài ra, liên quan đến các chính sách về lao động, nếu có vấn đề vướng mắc, đặc biệt là quyền lợi và trách nhiệm khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp… thì liên hệ với các phòng LĐ – TB&XH, hai trung tâm giới thiệu việc làm, cơ quan báo chí… để tiếp cận để được giải quyết.

Những lao động có chút vốn trong tay có thể về quê mở những ngành dịch vụ, tự tạo việc làm cho mình.

Con đường xuất khẩu lao động cũng rộng mở. Chẳng hạn, nếu muốn sang Đài Loan, sang Malaixia, Nhật. Đi xuất khẩu Malaixia sang làm nghề điện tử, kinh phí chưa đến 30 triệu đồng. Đài Loan khoảng 4.000 USD cũng lĩnh vực này. Trên địa bàn thành phố có 92 đơn vị lúc nào cũng có những đơn hàng tốt. Nhưng cũng hết sức lưu ý, cần qua Phòng hoặc Sở LĐ – TB&XH để tìm đến những đơn vị có chức năng xuất khẩu lao động, tránh bị lừa. Người lao động vẫn có thể vay vốn để đi xuất khẩu lao động, theo đúng quy định của Nhà nước.

´Ông có ý kiến gì về chế tài với DN nợ lương hiện nay?

Hiện pháp luật đã có quy định, tuy nhiên mức xử phạt cũng không cao. Hơn nữa, trong điều kiện DN khó khăn hiện nay, rất khó xử phạt. Theo tôi, giải quyết việc này vẫn cần tăng cường thanh tra, đôn đốc là chính… Còn về góp ý, tôi nghĩ việc xử phạt cần thêm hình thức tuyên truyền lên thông tin đại chúng. Sợ mất thương hiệu thì doanh nghiệp mất uy tín.

Xin cảm ơn ông!

Bài và ảnh: Mạnh Minh

Kỳ cuối: Tìm lời giải cho bài toán “thất nghiệp trẻ”

thủ tục hành chính bảo hiểm tiền bảo hiểm lao động pháp luật bảo hiểm xã hội xử phạt xuất khẩu việc làm vụ bảo hiểm giải quyết quyền lợi người sử dụng lao động người lao động thông tin công ty cổ phần suy thoái kinh tế bảo hiểm thất nghiệp quy định đồng bảo hiểm bão

Những thành phố lý tưởng ở Mỹ để tìm việc làm trong mùa xuân

nhân viên lao động người lao động triển vọng người sử dụng lao động

(NDHMoney) Một cuộc khảo sát mới đây được thực hiện bởi ManpowerGroup đã tìm ra những thành phố lý tưởng nhất ở Mỹ để tìm việc làm trong mùa xuân này.

Manpower đã tiến hành khảo sát hơn 18.000 người sử dụng lao động tại các vùng đô thị để tìm ra những công ty đang tuyển dụng, những công ty đang sa thải nhân viên, và những nơi có ý định duy trì tất cả nhân viên như hiện tại trong quý 2 của năm 2013.

Cuộc khảo sát cho thấy, 18% người sử dụng lao động dự báo họ sẽ tăng số lượng nhân viên trong quý 2 trong khi chỉ có 5% cho rằng họ sẽ giảm lương của người lao động.

Dưới đây là danh sách những thành phố lý tưởng nhất để tìm việc làm tại Mỹ:

San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, Calif

Triển vọng việc làm: 23%

Portland-South Portland-Biddeford, Maine

Triển vọng việc làm: 23%

Salt Lake City, Utah

Triển vọng việc làm: 22%

Tucson, Ariz

Triển vọng việc làm: 22%

Des Moines-West Des Moines, Iowa

Triển vọng việc làm: 21%

Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, N.Y

Triển vọng việc làm: 21%

Richmond, Va

Triển vọng việc làm: 21%

Minneapolis-St. Paul-Bloomington, Minn.-Wis

Triển vọng việc làm: 20%

Bakersfield, Calif

Triển vọng việc làm: 19%

Houston-Sugar Land-Baytown, Texas

Triển vọng việc làm: 19%

Knoxville, Tenn

Triển vọng việc làm: 19%

Pittsburgh, Pa

Triển vọng việc làm: 19%

người sử dụng lao động người lao động lao động triển vọng nhân viên

Tránh bị lừa, lên sàn lao động

hạn chế minh bạch vật chất quản lý nhà nước thị trường thông tin lao động cơ quan quản lý nhà nước trang thiết bị thiết bị lừa đảo việc làm người sử dụng lao động người lao động doanh nghiệp hiệu quả

Thực tế cho thấy, qua các hoạt động của sàn giao dịch việc làm cũng góp phần làm minh bạch thị trường lao động, đẩy lùi một số tệ nạn, tiêu cực, lừa đảo trong giới thiệu việc làm…

Thực tế cho thấy, qua các hoạt động của sàn giao dịch việc làm cũng góp phần làm minh bạch thị trường lao động, đẩy lùi một số tệ nạn, tiêu cực, lừa đảo trong giới thiệu việc làm…

CôngThương – Hiện nay, có nhiều kênh tuyển dụng lao động khác nhau nhưng kênh tuyển dụng thông qua sàn giao dịch việc làm là kênh chính thống và người lao động được bảo đảm 100% quyền lợi, tiếp cận đúng thông tin. Đã xuất hiện nhiều mô hình sàn iao dịch việc làm tương đối tốt, nhất là đối với lao động kỹ thuật…

Hạn chế được môi giới lừa đảo việc làm

Ông Vũ Quang Thành – Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội – cho biết, sàn giao dịch việc làm Hà Nội bắt đầu hoạt động từ năm 2007 đến nay rất hiệu quả. Từ chỗ tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng quý, tiến đến hàng tháng và hiện nay là hàng tuần.

Việc tăng tần suất phiên giao dịch việc làm định kỳ đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động gặp nhau nhiều hơn. Thông qua kết quả các phiên giao dịch việc làm, Trung tâm này đã đáp ứng 11-12% chỉ tiêu giải quyết việc làm hàng năm của TP. Hà Nội.

Tương tự, tại tỉnh Bắc Ninh, sau hơn 7 năm hoạt động, sàn iao dịch việc làm Bắc Ninh đã xây dựng được mô hình giao dịch việc làm khá hiệu quả.sàn giao dịch việc làm Bắc Ninh được đầu tư hoạt động nhiều năm và được đánh giá tương đối tốt. Bình quân hàng năm, sàn GDVL này tuyển được khoảng 5.000 lao động cho doanh nghiệp trên tổng số 30.000 người hàng năm.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Vân – Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH), các sàn giao dịch đã trở thành thương hiệu, khi nói đến sàn giao dịch là nghĩ ngay tới các trung tâm giới thiệu việc làm, minh bạch hoạt động dịch vụ việc làm, nên người dân biết đến sàn giao dịch là họ tìm được việc phù hợp và không bị lừa đảo.

Cần nâng cao tính chuyên nghiệp

Tuy đã đạt hiệu quả nhất định nhưng các sàn iao dịch việc làm vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Trước tiên, đó là cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu. Cả nước hiện có khoảng trên 40 trung tâm được đầu tư nâng cao, trang thiết bị tương đối hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của các hoạt động của sàn cũng như trung tâm; còn lại nhiều trung tâm vẫn nghèo nàn thiết bị, nên việc kết nối mạng còn hạn chế dẫn đến việc tư vấn giới thiệu còn hạn chế. Đặc biệt, ở các tỉnh mà thị trường lao động không phát triển thì nhiều khi chỉ có cung mà không có cầu.

Thêm nữa, hạn chế của các sàn này là các cán bộ, nhân viên chưa được đào tạo bài bản nên tính chuyên nghiệp chưa cao. Chẳng hạn tư vấn phải tìm hiểu người lao động nhu cầu thế nào, trình độ ra sao sau đó mới đi tìm việc phù hợp để kết nối với họ. Nhưng hiện Việt Nam vẫn theo xu hướng tư vấn một lần là xong, trong khi ở nhiều nước trên thế giới, công đoạn tư vấn giới thiệu việc làm tối thiểu là 2 lần, mỗi lần tư vấn tối thiểu 1 giờ.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các sàn iao dịch việc làm, theo bà Hải Vân, thời gian tới cần phải tăng cường truyền thông để người dân, người lao động biết đến những hoạt động cụ thể của sàn giao dịch việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm, những lợi thế, ưu thế so với các kênh tìm kiếm việc làm khác. Các sàn iao dịch việc làm cần liên tục cập nhật thông tin dữ liệu lao động việc làm để cung cấp thông tin, tư vấn cho doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời, cần tăng cường tư vấn thông tin chính sách pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trung tâm, sàn giao dịch việc làm… Về phía cơ quan quản lý Nhà nước sẽ nghiên cứu, giới thiệu, tăng cường kỹ năng tư vấn cho doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp cần quan tâm chính sách tiền lương, đãi ngộ, nhà ở, đời sống vật chất và tinh thần để người lao động gắn bó chặt chẽ với doanh nghiệp.

Cả nước hiện có khoảng 130 trung tâm giới thiệu việc làm (63 trung tâm thuộc Bộ LĐTBXH tại 63 tỉnh, thành phố và hơn 60 trung tâm khác thuộc các hội, đoàn thể quần chúng). Các trung tâm này ra đời đã giúp giảm thiểu tình trạng lừa đảo trong giới thiệu việc làm, đặc biệt là ở các địa phương vùng xa, có thị trường lao động nhưng không phát triển.

hiệu quả cơ quan quản lý nhà nước người lao động minh bạch quản lý nhà nước lừa đảo thông tin vật chất thiết bị người sử dụng lao động lao động trang thiết bị việc làm doanh nghiệp hạn chế thị trường