PVG: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2013 đạt 7,7 tỷ đồng

(NDHMoney) Doanh thu thuần quý II/2013 của CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (mã PVG – HNX) giảm 16,31% so với cùng kỳ, tuy nhiên kỳ này công ty lại có lãi 7,7 tỷ đồng.

PVG thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2013 và 6 tháng đầu năm 2013. Trong đó, mặc dù doanh thu thuần của PVG chỉ đạt 872,5 tỷ đồng, giảm 16,31% so với cùng kỳ, tuy nhiên kỳ này công ty lại có lãi ròng 7,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ tới 7,9 tỷ đồng.

PVG cho biết, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh là do giá vốn bình quân quý II/2012 tăng gần 15% so với quý II/2013 do giá dầu và giá CP thế giới tăng. Bên cạnh đó, quý II/2013 công ty mẹ đã hỗ trợ giảm giá nhập gần 10 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVG đạt 1.884,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 21,98% so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế 6 tháng lại đạt 14,7 tỷ đồng, tăng mạnh 228,64% so với 6 tháng đầu năm 2012.

Image

Được biết, quý I/2012, hầu hết các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong quý của PVG đều giảm so với cùng kỳ 2012, trong đó doanh thu giảm 26,3% so với quý I/2012, đạt 1.011,89 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm 26%, xuống còn 7,16 tỷ đồng.

Image

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu PVG dao động trong biên độ 8.000 – 8.700 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 69.170 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 573,4 triệu đồng/phiên.

Từ khoá: công ty lợi nhuận gia doanh thu

Advertisements