Clip: Bão mặt trời 2013 sẽ giết hàng triệu người?

Trước đây, các nhà khoa học ở NASA cũng từng dự đoán năm 2013, Trái đất sẽ hứng chịu nhiều tác động tiêu cực từ ‘bão mặt trời’.