Mỗi giây trên internet

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng mạng internet có thêm những gì sau mỗi giây chưa?

Advertisements