Ô tô Trường Hải: Cày cả năm không bằng lãi quý 2/2013

Quý 2/2013, LNST thuộc về công ty mẹ là 267 tỷ đồng tăng gần 400% so với quý 2/2012 và cao hơn cả mức lãi ròng 241,6 tỷ đồng của cả năm 2012.

CTCP Ô tô Trường Hải (TruongHaiAuto) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2013.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 3.160 tỷ đồng tăng 26,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp đạt 632,2 tỷ đồng tăng 57% so với quý 2/2012.

Trong kỳ doanh thu tài chính đạt 37,7 tỷ đồng tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, chi phí của hoạt động này chỉ tăng nhẹ 4%.

Mặc dù chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều tăng cao hơn so với cùng kỳ nhưng Ô tô Trường Hải vẫn báo lãi với con số ấn tượng 267,2 tỷ đồng trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là 267 tỷ đồng tăng gần 400% so với quý 2/2012 và kết quả này còn cao hơn cả mức lãi ròng 241,6 tỷ đồng của cả năm 2012.

Trước đó trong quý 1/2013 công ty đã công bố đạt 94,2 tỷ đồng LNST trong đó phần LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 95,08 tỷ đồng cao gấp gần 4 lần quý 1/2012. Như vậy lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, ô tô Trường Hải đang lãi ròng 362,08 tỷ đồng.

Tuy nhiên tính đến 30/06, ô tô Trường Hải đang có nợ ngắn hạn là 6.594,8 tỷ đồng trong khi tài sản ngắn hạn là 5.836,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 687,5 tỷ đồng.

Báo cáo KQKD
Chỉ tiêu Q2/2013 Q2/2012 Thay đổi
Doanh thu thuần 3160,03 2496,25 26,59%
Giá vốn 2527,8 2093,6
Tỷ trọng giá vốn/DT 79,99% 83,87%
LN gộp 632,2 402,6 57,03%
DT tài chính 37,7 13,7 175,18%
Chi phí tài chính 160,14 153,5 4,33%
Chi phí bán hàng 137 123
Chi phí quản lý DN 101,57 83,6 21,50%
Lợi nhuận thuần 271,2 56,16 382,91%
Lợi nhuận khác 4 2,1 90,48%
LNTT 275 58,0
LNST 267,2 54,1
LNST công ty mẹ 267 53,6 398,13%

Mới đây vào ngày 01/08/2013, trên website của công ty mới công bố nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, theo đó, công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh tăng trưởng trong năm 2013.

Ô tô Trường Hải:

Cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành không quá 27,5 triệu cổ phiếu với giá không dưới 24.000 đ/CP cho các cổ đông hiện hữu của công ty để đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn cho hoạt động của Thaco; Thời gian chào bán hoàn tất trước 06/2014.

Đáng chú ý, đại hội đã thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp.

Thù lao của HĐQT và BKS của Thaco trong năm 2013 cũng ở mức cao: Chủ tịch HĐQT hưởng 50 triệu đồng/tháng; Trưởng BKS hưởng 40 triệu đồng/tháng, các vị trí còn lại mức hưởng từ 25 triệu – 40 triệu đồng/tháng.

Trang Trần

Theo Trí Thức Trẻ/Thaco

Advertisements