Dùng ảnh phim người lớn để minh họa án tử hình

Nhiều trang web ở Trung Quốc vừa dùng ảnh trong phim người lớn để minh họa.

Có tổng cộng 39 bức ảnh đã được đăng tải trên trang web của Tân Hoa Xã hôm thứ tư, dưới tiêu đề “Tiết lộ hậu trường án tử hình” được xem là hình minh họa.

Điều đáng nói là các bức ảnh này thực chất được cắt từ một bộ phim người lớn nhan đề “Liều Thuốc Độc”

Minhhoa A_copy_copy.jpg?maxwidth=461

Ảnh minh họa lấy từ phim người lớn trên trang web ở Trung Quốc

Ngay sau đó, hình ảnh này đã được đăng lại bởi một số trang web như: news.cn, huanqiu.com,… Sau khi, phát hiện lỗi nghiêm trọng này các trang web đã xóa thông tin cũng như hình ảnh có liên quan.

Minhhoa B.jpg?maxwidth=461

Tất cả những hình ảnh liên quan đã bị xóa ngay sau đó

Loạt ảnh trong số 39 tấm ảnh được đăng tải trên trang web của Tân Hoa Xã:

Minhhoa A1.jpg?maxwidth=461

Minhhoa A2.jpg?maxwidth=461

Minhhoa A3.jpg?maxwidth=461

Minhhoa A4.jpg?maxwidth=461

Minhhoa A5.jpg?maxwidth=461

Minhhoa A6.jpg?maxwidth=461

Minhhoa A7.jpg?maxwidth=461

Minhhoa A8.jpg?maxwidth=461

Minhhoa A9.jpg?maxwidth=461

Tài Thu (Mốt & Cuộc Sống)

Từ khoá: hình ảnh

Advertisements