Chống HIV/AIDS bằng sức mạnh của điện thoại thông minh

Khi bạn không sử dụng chiếc điện thoại thông minh (smartphone) của mình, các nhà khoa học có thể dùng nó để chống lại đại dịch HIV/AIDS.

Advertisements