Ngày 7/8: NHNN hút ròng 64 tỷ đồng trên OMO

(NDHMoney) Theo thống kê của SSI Research, trên thị trường OMO, hôm nay NHNN bơm ra 258 tỷ, hút vào 322 tỷ, hút ròng 64 tỷ đồng.

Image

Tính đến ngày 7/8/2013, khối lượng OMO còn lưu thông đạt 667 tỷ đồng.

Trong ngày hôm nay, NHNN phát hành 2.519 tỷ (1.019 tỷ kỳ hạn 91 ngày lãi suất 4,5%; 1.500 tỷ kỳ hạn 154 ngày lãi suất 5.2%) đồng thời có 2.000 tỷ tín phiếu đáo hạn. Từ 15/3/2012 đến nay, NHNN đã phát hành tổng cộng 348.564 tỷ tín phiếu, đã có 304.977 tỷ tín phiếu đáo hạn và còn 43.587 tỷ tín phiếu chưa đáo hạn.

Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm từ đầu tuần. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng giảm ở cả 4 kỳ hạn qua đêm (4,25%), 1 tuần (4,53%), 1 tháng (5,33%) và 3 tháng (5,63%).