Ngắm thủy quân lục chiến tinh nhuệ của Mỹ

Thủy quân lục chiến là một quân chủng của quân đội Hoa Kỳ có trách nhiệm cung cấp lực lượng tiến công từ phía biển, sử dụng phương tiện vận chuyển của hải quân.. Đây là một trong số 7 lực lượng đồng phục.

Trong suốt 237 năm hoạt động, thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là lò đào tạo ra những chiến binh tinh nhuệ, có khả năng tác chiến trên nhiều địa hình, sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí.

na30.jpg

Thủy quân lục chiến, quân chủng thiện chiến của Hoa Kỳ…

na18.jpg

…dù với hơn 200.000 binh sĩ, đây là quân chủng nhỏ nhất.

na1.jpg
na2.jpg

Họ là các chiến binh thành thạo với súng cối…

na13.jpg

… súng trường…

na6.jpg

… rocket…

na3.jpg

… cũng như nhiều loại vũ khí khác.

na4.jpg

Thủy quân lục chiến tham gia dập lửa.

na5.jpg

Một lính thủy đánh bộ tụt dây xuống từ trực thăng.

na7.jpg

Thủy quân lục chiến có thể tổ chức chiến đấu trong các cuộc tấn công hạt nhân, hóa học, sinh học.

na8.jpg

Triển khai lực lượng bằng trực thăng từ trên boong tàu.

na9.jpg

Lính thủy quân lục chiến nhảy dù đáp xuống mặt đất.

na11.jpg

Sửa chữa xe tăng.

na10.jpg

Dũng mãnh bên chiến đấu cơ.

na12.jpg
na17.jpg
na15.jpg

Họ là những chiến binh tinh nhuệ trên biển…

na16.jpg

… trên bộ…

na19.jpg

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ giữ vai trò trọng yếu trong nền an ninh quốc gia..

na20.jpg

…với tư cách là một lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp gồm không lực, bộ binh, viễn chinh và đổ bộ từ biển với khả năng tiến công từ trên không, trên bộ và biển.

na21.jpg

A.M (Theo B.I)