Vi phạm công bố thông tin, CCL bị nhắc nhở toàn thị trường

Trường hợp Công ty CCL tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin, SGDCK sẽ áp dụng hình thức xử lý cao hơn.

Ngày 02 tháng 08 năm 2013, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (SGDCK) đã có công văn số 1229/2013/SGDHCM nhắc nhở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (Mã chứng khoán: CCL) trên toàn thị trường do nhiều lần vi phạm quy định về công bố thông tin, cụ thể như sau:

· Lần 1: Chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4/2012

· Lần 2: Chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên 2012

· Lần 3: Chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1/2013

· Lần 4: Chậm công bố thông tin chọn Công ty kiểm toán năm 2013

Trường hợp Công ty CCL tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin, SGDCK sẽ áp dụng hình thức xử lý cao hơn.

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

Từ khoá: thông tin quy định công ty công ty cổ phần vi phạm công bố thông tin bão